Skip to content
Home » Bewijs van dinosaurusdodende asteroïde-inslag gevonden op de maan

Bewijs van dinosaurusdodende asteroïde-inslag gevonden op de maan

    a rock against a space background with Earth and moon in background

    Inslagen van asteroïden op de maan van miljoenen jaren geleden komen overeen met grote inslagen van ruimterotsen hier op aarde – inclusief de enorme impact die de niet-aviaire dinosaurussen heeft weggevaagd.

    De bevinding laat zien dat grote effecten tijdens de prehistorie van de aarde geen geïsoleerde gebeurtenissen waren. In plaats daarvan gingen deze asteroïde-inslagen gepaard met een reeks kleinere treffers, zowel hier als op de maanwaarvan het oppervlak bezaaid is met meer dan 9.000 kraters die zijn achtergelaten door inslagen van ruimterotsen.