Skip to content
Home » EU installeert eerste kwantumtechnologie in Spanje en vijf andere centra in Europa | Atalayar

EU installeert eerste kwantumtechnologie in Spanje en vijf andere centra in Europa | Atalayar

  EU installeert eerste kwantumtechnologie in Spanje en vijf andere centra in Europa | Atalayar

  De European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC Joint Undertaking) heeft de selectie aangekondigd van de zes centra die de eerste kwantumcomputers van Europa zullen hosten. Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen.

  Deze computers zullen worden geïntegreerd in bestaande supercomputers in deze faciliteiten en zullen een groot netwerk in heel Europa vormen. De totale geplande investering bedraagt ​​meer dan 100 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig zal zijn uit de EU en de andere helft uit de 17 landen die deelnemen aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC. Waar ze zich ook in Europa bevinden, onderzoekers en andere geïnteresseerde professionals zullen toegang hebben tot deze zes kwantumcomputers die zijn gebouwd met behulp van de modernste Europese technologie.

  De nieuwe kwantumcomputers zullen ook voldoen aan de groeiende vraag van het Europese onderzoek en de industrie naar middelen voor kwantumcomputers en potentiële nieuwe diensten. Ze zullen in staat zijn om complexe problemen op te lossen op gebieden zoals: gezondheid, klimaatverandering, logistiek of energieverbruik in een kwestie van uren, in tegenstelling tot maanden en jaren voor huidige systemen, allemaal met een veel lager energieverbruik.

  Margaret Vestageruitvoerend vicevoorzitter belast met de portefeuille Digitaal Europa: “Dit is een voorbeeld van een Europees project bij uitstek. Door middelen en expertise te bundelen, kunnen we het voortouw nemen op een gebied dat essentieel is voor de toekomst van onze digitale samenleving Het draagt ​​bij aan onze strijd tegen klimaatverandering en stelt ons in staat een grote stap te zetten in de richting van het realiseren van onze visie van een supercomputing- en kwantumcomputerinfrastructuur van wereldklasse in Europa, toegankelijk in de hele EU”.

  unie-europa
  FOTO/BESTAND – De totale geplande investering bedraagt ​​meer dan 100 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig zal zijn uit de EU en de andere helft uit de 17 landen die deelnemen aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

  De nieuwe kwantumcomputers zullen naar verwachting in de tweede helft van 2023 in alle zes de centra beschikbaar zijn. Ze zullen een breed scala aan toepassingen ondersteunen die van industrieel, wetenschappelijk en maatschappelijk belang zijn voor Europa:

  • Het sneller en efficiënter ontwikkelen van nieuwe medicijnen door het creëren van een “digitale tweeling” van een menselijk lichaam waarop bijvoorbeeld virtuele medicijnproeven kunnen worden uitgevoerd.
  • Het oplossen van complexe logistieke en organisatorische problemen om bedrijven te helpen tijd en brandstof te besparen.
  • Het ontwikkelen en testen, in een virtuele omgeving, van nieuwe materialen zoals polymeren voor vliegtuigen, katalysatoren voor auto’s, zonnecellen of supergeleiders bij kamertemperatuur die energie voor onbepaalde tijd kunnen opslaan.

  Deze nieuwe kwantumcomputers zijn een stap dichter bij het behalen van onze Digital Decade-doelen van: tegen 2025 onze eerste kwantumversnelde computer hebben en tegen 2030 vooroplopen op het gebied van kwantumcapaciteiten.

  Dit is een puur Europees initiatief: deze machines zullen volledig bestaan ​​uit Europese hardware en software, gebruikmakend van Europese technologie die is ontwikkeld in het kader van door de EU gefinancierde kwantuminitiatieven of via nationale onderzoeksprogramma’s en particuliere investeringen.

  ue-brussel
  REUTERS/Yves Herman – Deze nieuwe kwantumcomputers zijn een stap dichter bij het behalen van onze Digital Decade-doelen

  Volgende stappen

  De vandaag aangekondigde stap maakt deel uit van een veel breder initiatief waarvoor de EU werkt aan de integratie van Europese kwantumcomputers en -simulatoren als versnellers in haar supercomputerinfrastructuur. Er zullen in de toekomst meer kwantumcomputers worden aangeschaft.

  Om kwantumcomputing verder te ontwikkelen en, meer specifiek, kwantumsoftwareis de Commissie van plan om kenniscentra voor wetenschap en industrie op te richten die zich zullen concentreren op zowel onderzoek als industrieel gebruik van kwantumcomputers en simulatoren.

  deze centra gericht op alle professionals in de kwantumindustriede onderzoeksgemeenschap en de bredere gemeenschap van kwantumgebruikers, zal een referentie zijn voor industriële en onderzoekskwantumtoepassingen, door diensten, ondersteuning en bibliotheken te leveren aan organisaties in heel Europa, op een vergelijkbare manier als de bestaande Centers of Excellence voor High Performance Computing.

  Context

  De zeventien landen die deelnemen aan dit kwantuminitiatief van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC zijn de volgende: België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland, Zweden en Noorwegen.

  von-der-leyen-michel-ue
  FOTO/REUTERS – Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michell

  Europese Gemeenschappelijke Onderneming High Performance Computing

  De European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC Joint Undertaking) is een juridische en financieringsentiteit die in 2018 is opgericht om de aan de EU en EuroHPC deelnemende landen in staat te stellen hun inspanningen te coördineren en hun middelen te bundelen met als doel van Europa een wereldleider op het gebied van supercomputing te maken. In juli 2021 nam de Raad de EuroHPC-verordening aan, die een extra investering van € 7 miljard opleverde.

  De gemeenschappelijke onderneming EuroHPC heeft het project Hybrid High Performance Computing en Quantum Simulator (HPCQS) al gefinancierddie eind 2021 van start ging. Het doel van dit project is om twee kwantumsimulators, die elk iets meer dan 100 kwantumbits (cubits) aansturen, te integreren in twee bestaande supercomputers:

  • De Joliot Curie-supercomputer van GENCI, de Franse nationale supercomputerorganisatie, gevestigd in Frankrijk;
  • De JUWELS-supercomputer in het Jülich Supercomputing Center in Duitsland.

  Het HPCQS-project wordt zo een unieke hybride kwantumsupercomputing-incubator ter wereld.

  Vlaggenschipinitiatief op het gebied van kwantumtechnologieën

  In 2016 publiceerden Europese belanghebbenden op het gebied van kwantumcomputing het Quantum Manifesto, dat in 2018 leidde tot de lancering van het 10-jarige, door de EU gefinancierde initiatief voor gezamenlijk onderzoek en innovatie: Het Quantum vlaggenschipinitiatief.

  De volgende fase van het Quantum Technologies Flagship Initiative (gefinancierd in het kader van Horizon Europe) gaat nu van start. Het zal het Europese leiderschap op het gebied van onderzoek naar kwantumtechnologie consolideren en uitbreiden en onderzoeksresultaten dichter bij het stadium van industriële exploitatie brengen.

  Quantum vlaggenschipprojecten creëren en ontwikkelen technologieën voor downstream-activiteitenzoals de implementatie van quantumcomputers en simulatoren in EuroHPC of de implementatie van een Quantum Key Distribution (QKD)-infrastructuur in het European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)-initiatief.