Skip to content
Home » Hoe sociale omgevingen de geestelijke gezondheid en zelfbeschadiging van studenten beïnvloeden

Hoe sociale omgevingen de geestelijke gezondheid en zelfbeschadiging van studenten beïnvloeden

  FREE DOWNLOAD! Back To School Safely Guide [based on real stories] LEARN & SECURE >>

  Waarom zijn we zoals we zijn? Waarom doen we wat we doen? Dit zijn twee algemene vragen waar niemand echt het antwoord op weet, maar de meeste onderzoekers zijn het erover eens dat er een combinatie van factoren bij betrokken is, met name onze omgeving.

  Het is waar: omgevingsstress heeft een directe relatie met persoonlijke stress. De directe omgeving van een persoon – inclusief de sociale omstandigheden in die nabijheid – heeft een dramatische invloed op de stemming, het gedrag en de geestelijke gezondheid. Een historisch rapport citeert zelfs meer dan 600 onderzoeken die aantonen dat minder stressvolle zorgomgevingen de medische resultaten verbeteren.

  Dus, wat heeft dit te maken met uw schooldistrict? Simpel gezegd, de omgeving van een student beïnvloedt hun geestelijke gezondheid, wat kan leiden tot destructief gedrag zoals zelfbeschadiging, zelfmoord en geweld. Om deze risico’s te beteugelen en de veiligheid van leerlingen te beschermen, moeten scholen een gezond schoolklimaat handhaven.

  In deze gids bespreken we de omgevingsrisicofactoren die zowel thuis als op school tot zelfbeschadiging kunnen leiden. Bespreek vervolgens enkele strategieën die u kunt gebruiken om een ​​positievere leeromgeving te creëren en toxisch gedrag te verminderen.

  Risicofactoren thuis

  Onderzoekers schatten dat tot 1 op de 4 jongeren te maken heeft met zelfbeschadiging. Maar wat is het precies?

  Zelfbeschadiging – ook bekend als zelfverwonding, zelfmisbruik of niet-suïcidale zelfverwonding (NSSI) – vindt plaats wanneer iemand ervoor kiest zichzelf pijn te doen zonder van plan te zijn zijn leven te beëindigen. Dit is een belangrijk onderscheid: alleen omdat een jongere zichzelf kwaad begint te doen, wil nog niet zeggen dat hij suïcidale gedachten heeft. Zelfbeschadiging is echter het begin van een hellend vlak. Volgens The Recovery Village geldt dat hoe meer zelfverwondingen een persoon onderneemt, hoe groter de kans dat hij een zelfmoordpoging doet.

  In werkelijkheid is er geen enkele reden waarom mensen besluiten zichzelf te beschadigen. In de meeste gevallen worstelt de persoon echter met overweldigende emotionele pijn. Anderen zeggen dat ze zich waardeloos, eenzaam of leeg van binnen voelen. Sommige mensen verwonden zichzelf zelfs als een manier om controle over hun lichaam te krijgen als ze een gebrek aan controle voelen op andere gebieden van hun leven.

  Maar wat vooral impact heeft, is het leven van een jongere thuis. Gezinsdynamiek, opvoeding en structuur hebben een aanzienlijke impact op de mentale gezondheid op zowel korte als lange termijn.

  Sociaal-economische omstandigheden en gebeurtenissen in het vroege leven – met name die met betrekking tot trauma – kunnen zichzelf versterken en later in het leven tot geestelijke gezondheidsproblemen leiden. Volgens Alliant International University omvatten deze factoren:

  • Gebrek aan sociale steun
  • Sociale stigma
  • misbruik
  • familie onenigheid
  • Verlies van familieleden
  • armoede
  • Voedselonzekerheid
  • Giftige relaties
  • Gebrek aan zelfzorg of ontspanning

  Factoren zoals deze zijn in verband gebracht met psychische aandoeningen, waaronder depressie, angst, eetstoornissen en meer. Studenten die deze aandoeningen ervaren, hebben volgens Verywell meer kans zichzelf schade toe te brengen. Zelfbeschadiging is immers normaal gesproken een reactie op overweldigende emotionele pijn.

  Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge stellen dat NSSI geassocieerd is met tegenspoed in de kindertijd (dwz slecht functionerende gezinsdynamiek). Hun onderzoek geeft aan dat het verbeteren van de gezinsomgeving het risico op zelfverwonding kan verminderen.

  GRATIS DOWNLOAD! Terug naar school veilige gids [based on real stories] LEER & VEILIG >>”/></span></span></p>
<h3>De effecten van een giftig schoolklimaat</h3>
<p>Hoewel het huis zeker de belangrijkste omgeving is voor een jongere, speelt het schoolklimaat een bijna even belangrijke rol bij het vormgeven van hun geestelijke gezondheid. In de Verenigde Staten brengen studenten ongeveer een zesde van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Dat is meer dan 1000 uur per jaar in de klas of door de gangen lopen.</p>
<p>Soms gebruiken jongeren school als een ontsnapping aan hun familieproblemen en problemen thuis. Het tegenovergestelde kan ook worden gezegd over studenten die verlichting zoeken van de beproevingen en beproevingen van het Amerikaanse onderwijssysteem.In beide gevallen maken giftige omgevingen ontsnapping onmogelijk en kunnen ze zelfs een slechte situatie verergeren.</p>
<p>De ongelukkige waarheid is dat veel scholen een probleem hebben met het omgaan met toxiciteit op schoolterrein. Jongeren vertonen vaak gedrag dat een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van de mensen om hen heen. Hoewel ze vele vormen aannemen, omvatten deze gedragingen meestal:</p>
<ul>
<li><strong>pesten</strong> Traditioneel pesten en cyberpesten komen veel voor in veel schoolsystemen. Of pesters hun slachtoffers nu plagen in de gang of ze online kleineren, beide soorten gedrag zorgen voor toxiciteit in het hele schoolklimaat.</li>
<li><strong>Fysiek geweld:</strong> Pesten kan fysiek geweld inhouden, maar gewone ruzies tussen leerlingen kunnen ook uitmonden in een gevecht. Geen enkele school keurt vechten goed, maar sommigen kunnen een incident negeren of een oogje dichtknijpen voor het probleem. Studenten merken dit op en kunnen zich onveilig of niet in controle voelen wanneer ze zich op schoolterrein bevinden.</li>
<li><strong>Seksueel ongepaste activiteit:</strong> Seksuele intimidatie komt vaker voor dan de meeste districten zouden willen toegeven, maar het verdient evenzeer uw aandacht. Studenten kunnen grove opmerkingen maken over hun klasgenoten of ongewenste avances maken, waardoor de ontvangende student zich ongemakkelijk of onveilig kan voelen. Ook wisselen jongeren vaak seksueel expliciete inhoud met elkaar uit, waaronder soms afbeeldingen van de leerlingen zelf. Dit is niet alleen een belangrijke juridische zorg, maar het is ook een incident dat de mentale gezondheid van elke betrokken student dramatisch kan schaden.</li>
</ul>
<p>De effecten van dit toxische gedrag zijn goed gedocumenteerd. Ze verslechteren de mentale gezondheid van een student en leiden tot zelfbeschadiging of zelfmoord, maar kunnen ook hetzelfde soort gedrag reproduceren. Studenten die worden gepest, zullen bijvoorbeeld eerder iemand pesten, waardoor een vicieuze cirkel van toxiciteit ontstaat.</p>
<h3>Hoe creëer je een positief schoolklimaat</h3>
<p>Het goede nieuws is dat er veel manieren zijn waarop scholen de cirkel kunnen doorbreken, toxiciteit kunnen elimineren en een veiliger, vriendelijker en positiever schoolklimaat kunnen bevorderen. Aan de slag gaan lijkt misschien een ontmoedigende taak, daarom hebben we een lijst met de meest effectieve strategieën samengesteld:</p>
<h4>1. Implementeer sociaal emotioneel leren (SEL)</h4>
<p>Sociaal-emotioneel leren is een denkrichting die interpersoonlijke en emotionele vaardigheden leert die studenten nodig hebben om academisch en in hun toekomstige leven te slagen. SEL richt zich op vijf kernprincipes:</p>
<ol>
<li>Zelfbewustzijn: het vermogen om je eigen gedachten en gevoelens te begrijpen, evenals hoe ze je gedrag beïnvloeden.</li>
<li>Sociaal bewustzijn: het vermogen om zich in te leven in anderen en hun perspectieven te begrijpen.</li>
<li>Zelfmanagement: omgaan met emoties en gedrag in verschillende situaties, zoals omgaan met stress en zelfmotivatie.</li>
<li>Relatievaardigheden: het onderhouden van gezonde en ondersteunende relaties door middel van communicatie, empathie en andere belangrijke capaciteiten.</li>
<li>Besluitvorming: Het vermogen om verantwoorde keuzes te maken over persoonlijk gedrag en sociale interacties.</li>
</ol>
<p>SEL kan studenten helpen hun emoties te verwerken, zich in te leven in anderen, sociale druk te overwinnen en stress thuis of op school te beheersen. Het is ook aangetoond dat het geweld op school vermindert.</p>
<p><span id=GRATIS DOWNLOAD! Terug naar school veilige gids [based on real stories] LEER & VEILIG >>”/></span></span></p>
<h4>2. Maak een schoolbeleid</h4>
<p>Het is belangrijk dat scholen een reeks procedures hebben om hun leeromgeving te beheren. Schoolbeheerders zouden samen moeten komen en een gedeeld begrip moeten creëren over hoe ze toxiciteit op schooleigendom zullen benaderen. Dit moet protocollen bevatten voor het onderzoeken van en reageren op incidenten van pesten, intimidatie en ander giftig gedrag.</p>
<p>Wat ook belangrijk is, is om dit beleid bekend te maken aan alle studenten. Communiceren over het bestaan ​​van het beleid en waarom het van kracht is, is de sleutel tot het afschrikken van negatief gedrag. Het laat de studentenpopulatie ook weten dat je toegewijd bent om hen een veilige omgeving te bieden.</p>
<h4>3. Bespreek openlijk bronnen voor geestelijke gezondheid</h4>
<p>Maak van uw school een veilige haven voor geestelijke gezondheid. Met andere woorden, maak het voor studenten glashelder dat ze welkom zijn om hun gevoelens en problemen te bespreken met medewerkers, met name professionals in de geestelijke gezondheidszorg of counselors.</p>
<p>Het implementeren en promoten van programma’s, hotlines en andere middelen voor geestelijke gezondheidszorg is belangrijk. Als studenten weten wat er voor hen beschikbaar is, is de kans groter dat ze er toegang toe hebben wanneer dat nodig is. Schoolklimaten die openlijk over geestelijke gezondheid praten, destigmatiseren het onderwerp inherent; een grote belemmering voor het melden van toxiciteitsincidenten.</p>
<h4>4. Installeer professionele ontwikkelingsprogramma’s</h4>
<p>De manier waarop docenten en medewerkers praten over geestelijke gezondheid is belangrijk. Als ze studenten die zichzelf schade toebrengen gek noemen, stigmatiseren ze het gedrag verder. Dit kan ertoe leiden dat een student zich schaamt voor NSSI en ervoor zorgt dat hij minder snel ondersteuning zoekt.</p>
<p>Trainingsprogramma’s leren het personeel hoe ze gevoelige onderwerpen in de klas moeten bespreken, behandelen en benaderen. Op die manier is de medewerker bereid om te helpen als een student zich meldt over zijn situatie.</p>
<h4>5. Leun op technologie</h4>
<p>Naarmate meer scholen investeren in digitale leermiddelen en cloudtechnologieën, wordt het veel moeilijker om tekenen van giftig gedrag, zelfbeschadiging of zelfmoordgedachten te identificeren. En met beperkte middelen hebben de meeste schooldistricten niet de middelen om duizenden studenten tegelijkertijd te controleren.</p>
<p>Daarom is cloudmonitoring zo’n krachtige troef. Een cloudbewakingsoplossing is ontworpen om tekenen van risico te detecteren die bestaan ​​in door scholen geleverde clouddomeinen zoals Google Workspace of Microsoft 365.</p>
<p>Tegenwoordig weerspiegelt de cloudactiviteit van jongeren vaak hun emotionele welzijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een dagboek bijhouden op Microsoft Word of misbruik bespreken via Google Chat. Waar ze zich ook voordoen en hoe ze zich ook voordoen, tools voor cloudbewaking kunnen het incident automatisch identificeren zonder de privacy van de student te schenden.</p>
<p>Met extra zichtbaarheid kunnen scholen de veiligheidsrisico’s van leerlingen blootleggen en hen beter beschermen tegen pesten, zelfbeschadiging en zelfmoord.</p>
<p><span id=Nieuwe oproep tot actie

  Het bericht Hoe sociale omgevingen invloed hebben op de geestelijke gezondheid en zelfbeschadiging van studenten verscheen eerst op ManagedMethods.

  *** Dit is een door het Security Bloggers Network gesyndiceerde blog van ManagedMethods, geschreven door Alexa Sander. Lees het originele bericht op: https://managedmethods.com/blog/how-social-environments-impact-student-mental-health-and-self-harm/