Skip to content
Home » Kan een asteroïde de aarde vernietigen?

Kan een asteroïde de aarde vernietigen?

    debris flying from bright impact site

    Na meer dan 160 miljoen jaar de aarde te hebben gedomineerd, bereikten de dinosaurussen eindelijk hun ondergang dankzij een bezoeker uit de ruimte. Ongeveer 66 miljoen jaar geleden deelde een asteroïde van minstens 10 kilometer over de dinosauriërswereld een verwoestende klap uit en veroorzaakte aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en klimaatrampen die al snel 75% van alle levende wezens uitstierven.

    Maar door dit alles, Aarde zelf bleef.