Skip to content
Home » MRC maakt na jaren van praten ‘historische doorbraak’ op waterkracht en milieu

MRC maakt na jaren van praten ‘historische doorbraak’ op waterkracht en milieu

  MRC maakt na jaren van praten 'historische doorbraak' op waterkracht en milieu

  De Mekong River Commission (MRC) heeft dinsdag de goedkeuring aangekondigd van een “mijlpaal”-document waarin de voorlopige ontwerprichtlijnen voor waterkrachtprojecten worden herzien en afzonderlijke nieuwe richtlijnen voor grensoverschrijdende milieueffectbeoordelingen.

  “Dit is een historische doorbraak voor MRC-samenwerking na jaren van discussie”, zegt Dr. Anoulak Kittikhoun, Chief Executive van het MRC-secretariaat in Vientiane.

  “De twee richtlijnen geven precies aan wat te doen bij het minimaliseren van grensoverschrijdende milieueffecten”, zei Dr. Anoulak.

  “Leden zullen zien hoe nuttig de begeleiding is, niet alleen voor hun eigen land en lokale gemeenschappen, maar ook in de samenwerking met hun buren.”

  De herziene ontwerprichtlijn is bedoeld om de impact op ecosystemen en gemeenschappen te minimaliseren, terwijl de milieurichtlijnen bedoeld zijn om te meten hoe een project in het ene land een naburig land beïnvloedt.

  Dr. Anoulak zei dat de geüpdatete richtlijnen “ons richten op projecten die zowel economisch levensvatbaar als milieuvriendelijk zijn (en) de hulpbronnen van de rivier beter beschermen, terwijl het levensonderhoud van de mensen wordt gewaarborgd.”

  Een verklaring zei dat de herziene ontwerprichtlijn zou meten hoe “elke grote waterinfrastructuur” van invloed is op problemen die een negatief effect kunnen hebben op rivierecosystemen en kwetsbare gemeenschappen op grensoverschrijdend of regionaal niveau – zoals waterstroom, sedimenttransport, waterkwaliteit en visserij.

  Gesprekken over de herziening van de ontwerprichtlijnen voor waterkrachtprojecten volgen op het ontstaan ​​van leemten in de initiële richtlijnen die in 2009 zijn goedgekeurd.

  Deze bestreken zes gebieden: sedimenttransport en geomorfologie, waterkwaliteit, waterleven, vissen en visserij, veiligheid van dammen en navigatie.

  GEVOLGEN VOOR VISSERIJ EN LANDBOUWHUISHOUDENS

  De hiaten die sindsdien zijn geïdentificeerd, zijn grensoverschrijdende aspecten van hydrologie en hydraulica, evenals oevergemeenschappen en levensonderhoud in rivieren.

  “Deze hebben gevolgen voor de miljoenen vissers- en boerenfamilies die op de een of andere manier afhankelijk zijn van de Mekong voor hun dagelijkse levensonderhoud”, aldus de verklaring.

  “Hydrologie en hydrauliek zijn bijvoorbeeld van cruciaal belang voor de manier waarop ze de waterstroom regelen, door de hoeveelheid water die vrijkomt of wordt achtergehouden.

  “Niet alleen kan dat van invloed zijn op waterkrachtprojecten stroomafwaarts, maar een te grote verstoring kan zowel het ecosysteem als de sociaal-economie negatief beïnvloeden van miljoenen Zuidoost-Aziaten die afhankelijk zijn van de Mekong-stroom en zijn zijrivieren.”

  Voor bestaande waterkrachtprojecten zei de verklaring dat het bijgewerkte document de operaties zou kunnen begeleiden.

  “Voor inkomende projecten kan het een leidraad bieden voor een goed ontwerp, plus effectieve mitigerende maatregelen met betrekking tot constructie en exploitatie”, voegde het eraan toe.

  De richtlijnen voor milieueffectrapportage, die na 18 jaar onderhandelen zijn afgerond, zullen naar verwachting een aanvulling zijn op de eigen wetten van elk land en vertrouwen opbouwen bij de vier MRC-leden – Cambodja, Laos, Thailand en Vietnam.

  Het Gemengd Comité van de MRC – een orgaan bestaande uit hoge water- en milieufunctionarissen uit de vier landen die twee keer per jaar bijeenkomen – keurde de twee documenten goed tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag in Vientiane. AKP Sao Da