Skip to content
Home » Rapport dringt er bij de hele samenleving op aan de milieu-uitdagingen van Europa aan te pakken | Nieuws | SDG-kenniscentrum

Rapport dringt er bij de hele samenleving op aan de milieu-uitdagingen van Europa aan te pakken | Nieuws | SDG-kenniscentrum

  Rapport dringt er bij de hele samenleving op aan de milieu-uitdagingen van Europa aan te pakken | Nieuws | SDG-kenniscentrum

  De Economische Commissie voor Europa van de VN (UNECE) en het Milieuprogramma van de VN (UNEP) hebben een beoordeling gepubliceerd van de toestand van het pan-Europese milieu, waarin de vooruitgang op het gebied van milieubescherming wordt benadrukt en uitdagingen en tegenslagen worden beschreven. Het rapport stelt vast dat het gebrek aan vooruitgang op verschillende gebieden een bedreiging vormt voor de gezondheid van zowel mens als milieu.

  Het rapport is ontwikkeld naar aanleiding van een verzoek van de UNECE-commissie voor milieubeleid om een ​​”beperkte, op indicatoren gebaseerde en thematische beoordeling” van het milieu in de pan-Europese regio op te stellen. De zevende pan-Europese milieubeoordeling bestrijkt de periode tot eind 2021. Het biedt aanbevelingen op verschillende belangrijke gebieden om de drievoudige planetaire crisis van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling aan te pakken.

  Uit de beoordeling blijkt dat hoewel het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in 2013-2017 in 29 landen toenam, fossiele brandstoffen nog steeds goed zijn voor ongeveer 78% van het totale eindverbruik van energie in de regio. Het rapport merkt verder op dat in de afgelopen vijf jaar het aantal beschermde mariene gebieden (MPA’s) in de regio met 66% is gegroeid, en terrestrische beschermde gebieden met 22%. Toch blijft het algehele verlies aan biodiversiteit optreden. Het waarschuwt ook dat terwijl in 2009-2018 41 Europese landen een vermindering van 13% van het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof (PM2,5) registreerden, luchtvervuiling het grootste gezondheidsrisico in de regio blijft.

  Om deze uitdagingen aan te gaan, roept het rapport op tot onder meer:

  • grotere inspanningen om luchtverontreiniging aan te pakken;
  • het terugdringen van de stijgende uitstoot van broeikasgassen (BKG) door het afschaffen of hervormen van schadelijke subsidies en prikkels en het ontwikkelen van effectieve prikkels om de decarbonisatie te verdiepen door de bevordering van investeringen naar hernieuwbare energie te verschuiven;
  • versterkte samenwerking om wateruitdagingen aan te pakken;
  • gecoördineerde actie om bedreigde land- en mariene ecosystemen in stand te houden;
  • het toenemende gebruik van afval en hulpbronnen aanpakken door een circulaire en efficiëntere economie te bevorderen;
  • versterking van de weerbaarheid bij rampen;
  • groene financiën en overheidsuitgaven voor milieubescherming;
  • duurzaamheid centraal stellen bij de ontwikkeling van infrastructuur; ander
  • met behulp van onderwijs voor duurzame ontwikkeling en een gedeeld gegevenssysteem om milieubeheer te versterken.

  “[T]De VN heeft meerdere instrumenten en benaderingen ontwikkeld om de vervuiling terug te dringen, de milieubescherming op te voeren, het gebruik van hulpbronnen te verminderen en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. De uitvoering ervan moet aanzienlijk worden versneld’, zegt VN/ECE-uitvoerend secretaris Olga Algayerova.

  De beoordeling werd gepresenteerd op de 9e Ministeriële Conferentie Milieu voor Europa – het hoogste orgaan van de VN voor milieubeleid in de pan-Europese regio, die bestaat uit 54 landen in de EU, leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), de Balkan, de Kaukasus, Oost-Europa en Centraal-Azië.

  De conferentie vond plaats van 5 tot 7 oktober 2022. De conferentie vond plaats in Nicosia en werd georganiseerd door de regering van Cyprus, met steun van de VN/ECE, in samenwerking met UNEP, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en anderen partner. Aan het slot hebben de ministers een verklaring afgegeven waarin ze bevestigen dat landen zich inzetten voor de overgang naar een groene economie met duurzame infrastructuur als kern, landen oproepen om zich aan te sluiten bij en acties te ondernemen in het kader van het Global Tourism Plastics Initiative, en de noodzaak van meer en krachtiger onderwijs voor duurzame ontwikkeling. [Publication: Europe’s Environment: The Seventh Pan-European Environmental Assessment] [Publication Landing Page] [UN News Story] [UNEP Press Release]

  .