Skip to content
Home » Redwire versnelt winstgevende groei met overname van QinetiQ Space NV

Redwire versnelt winstgevende groei met overname van QinetiQ Space NV

  Redwire versnelt winstgevende groei met overname van QinetiQ Space NV

  JACKSONVILLE, Florida–(BUSINESS WIRE)–Redwire Corporation (NYSE: RDW), een leider in kritieke ruimte-infrastructuur voor de volgende generatie ruimtevaarteconomie, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een definitieve overeenkomst is aangegaan met QinetiQ Group plc (“QinetiQ Group”) voor de overname van haar QinetiQ Space NV (“Space NV”), een in België gevestigd commercieel ruimtebedrijf dat ontwerp en integratie levert van kritieke ruimte-infrastructuur en andere instrumenten voor end-to-end ruimtemissies. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Redwire Space NV overnemen voor € 32 miljoen, onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van het werkkapitaal. Na afronding zal de transactie naar verwachting bijdragen aan Redwire’s Adjusted EBITDA en vrije kasstroom.

  Het bedrijf Space NV, opgericht in 1983, heeft meer dan 35 jaar missie-erfgoed in een baan om de aarde en levert kritieke infrastructuur voor observatie, platforms, wetenschap, navigatie en beveiligde communicatie aan civiele en commerciële ruimteklanten, waaronder de European Space Agency (ESA) en de Belgian Science Beleidsbureau (BELSPO). Het kernproductaanbod van Space NV vormt een aanvulling op het portfolio van Redwire en omvat geavanceerde payloads, kleine satelliettechnologie, aan- en afmeerapparatuur en ruimte-instrumenten. Space NV zal naar verwachting Redwire voorzien van verbeterde schaal- en innovatiemogelijkheden in tal van snelgroeiende ruimtevaartgebieden, een uitgebreide totaal adresseerbare markt en een grotere blootstelling aan Europese klanten.

  “Space NV heeft een lange en succesvolle geschiedenis in het opereren in de ruimte en het implementeren van toonaangevende ruimte-innovatie voor hun klanten, waaronder ESA, BELSPO en vele Europese commerciële ruimtevaartbedrijven. De waarden van Space NV sluiten perfect aan bij Redwire’s ‘Heritage plus Innovation’-positionering en bewezen prestaties, ter ondersteuning van NASA, de Luxemburgse Ruimtevaartorganisatie (LSA), de Amerikaanse nationale veiligheid en vele multinationale commerciële ruimtevaartentiteiten”, aldus Peter Cannito, voorzitter en Chief Directeur van Redwire. “Space NV zal naar verwachting Redwire schaalvergroting, bredere toegang tot adresseerbare markten en een aanzienlijke achterstand bieden om ons groeiplatform te versterken. Redwire en Space NV staan ​​samen gelijk aan meer dan 100 jaar gecombineerde geschiedenis en expertise ter ondersteuning van enkele van de meest trouwe ruimteklanten ter wereld. Deze diepe klantrelaties vormen de basis voor onze toekomstige groei.”

  Space NV heeft een winstgevende omzetgroei doorgemaakt en heeft een sterk financieel profiel. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2022, zoals gerapporteerd door QinetiQ Group, boekte Space NV € 49 miljoen aan inkomsten en € 3 miljoen winst na belastingen. De transactie zal naar verwachting de inkomsten van Redwire aanzienlijk verhogen door gebruik te maken van het aantrekkelijke klantenbestand van Space NV en de toegang tot meerdere nieuwe marktkansen te vergroten. Per 31 maart 2022 had Space NV een achterstand van € 113 miljoen opgelopen.

  Space NV heeft onafhankelijke faciliteiten, management en operaties, die naar verwachting een naadloze overgang mogelijk zullen maken bij het sluiten van de transactie. Redwire zal gebruik maken van de bestaande management- en operationele structuren van Space NV en anticipeert op de integratie van de bedrijven zonder verstoring van beide activiteiten.

  Erik Masure, Managing Director van Space NV, zei: “We zijn verheugd om onze activiteiten te combineren met Redwire, een leider in ruimte-infrastructuur die goed gepositioneerd is om ons te helpen het potentieel van Space NV op de internationale ruimtemarkt te blijven waarmaken. We zijn ervan overtuigd dat Space NV zal profiteren van de expertise, het getalenteerde team en de toonaangevende infrastructuur van Redwire, en kijken uit naar de toekomstige groeimogelijkheden voor ons bedrijf en onze medewerkers. De krachten bundelen met Redwire is een ideale weg voorwaarts voor Space NV terwijl we doorgaan met het ontwerpen en leveren van missiesuccessen aan onze klanten.”

  Transactiefinanciering en afsluiting

  Redwire heeft financieringstoezeggingen ontvangen voor aandelengerelateerde effecten van AE Industrial Partners. Na het effectueren van deze financiering zal de transactie naar verwachting financieel bevorderlijk zijn.

  De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuringen en sluitingsvoorwaarden en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond.

  Conferentiegesprek voor transacties

  Het management zal op maandag 3 oktober 2022 om 9.00 uur ET een telefonische vergadering houden om de transactie te bespreken. Het inbelnummer voor de live oproep is 877-485-3108 (gratis) of 201-689-8264 (gratis), en de conferentie-ID is 13733411. Redwire zal tijdens het gesprek een presentatie met dia’s live streamen. Gebruik de volgende link om de livestream te volgen: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=If4RVn7Z.

  Een telefonische herhaling van de oproep zal twee weken na het evenement beschikbaar zijn door 877-660-6853 (gratis) of 201-612-7415 (gratis) te bellen en de toegangscode 13733411 in te voeren. De bijbehorende beleggerspresentatie zal beschikbaar zijn op 3 oktober 2022 op het beleggersgedeelte van Redwire’s website op ir.redwirespace.com.

  Adviseurs

  Jefferies LLC fungeert als financieel adviseur en Kirkland & Ellis LLP als juridisch adviseur van Redwire. Kroll, LLC fungeert als financieel adviseur en Osborne Clarke als juridisch adviseur van QinetiQ Group.

  Over Redwire

  Redwire Corporation (NYSE: RDW) is een leider in ruimte-infrastructuur voor de volgende generatie ruimtevaarteconomie, met waardevolle IP voor zonne-energieopwekking en in-space 3D-printen en produceren. Met tientallen jaren vluchtgeschiedenis gecombineerd met de behendige en innovatieve cultuur van een commercieel ruimteplatform, is Redwire uniek gepositioneerd om zijn klanten te helpen bij het oplossen van de complexe uitdagingen van toekomstige ruimtemissies. Ga voor meer informatie naar www.redwirespace.com.

  Over QinetiQ

  QinetiQ (QQ.L) is een toonaangevend wetenschappelijk en technisch bedrijf dat voornamelijk actief is in de defensie- en veiligheidsmarkten. We werken samen met onze klanten om problemen uit de echte wereld op te lossen door middel van innovatieve oplossingen die operationeel en concurrentievoordeel opleveren. Bezoek onze website www.QinetiQ.com. Volg ons op LinkedIn en Twitter @QinetiQ. Bezoek onze blog www.QinetiQ-blogs.com.

  Over QinetiQ Space NV

  QinetiQ Space NV heeft meer dan 35 jaar missie-erfgoed in een baan om de aarde verzameld en levert aardobservatie, platforms, mechanismen en wetenschappelijke instrumenten in de ruimtesector. Of het nu gaat om het uitbreiden van de mogelijkheden en mogelijkheden van menselijke verkenning van de ruimte, het verbeteren van de prestaties en het potentieel van satelliettechnologie of de ontwikkeling van steeds geavanceerdere dockingsystemen, QinetiQ Space NV is een vertrouwde partner voor het ontwerpen en leveren van missiesucces.

  Toekomstgerichte verklaringen

  Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” over de toekomstverwachtingen, plannen, vooruitzichten, projecties en vooruitzichten van Redwire. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als “zou moeten”, “kunnen”, “van plan zijn”, “anticiperen”, “geloven”, “schatten”, “projecten”, “voorspellen”, “verwachten, ” “plannen”, “voorstellen” en soortgelijke uitdrukkingen. of de negatieve van deze termen of andere vergelijkbare terminologie, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze woorden bevatten. Hoewel Redwire van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weergegeven, gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen. deze verklaringen houden risico’s, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitsniveaus, prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van de informatie die wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Redwire’s voorgestelde overname van Space NV, inclusief de timing en structuur van de transactie, de financiering van de transactie, de waarschijnlijkheid en het vermogen van de partijen om de voorgestelde overname met succes te consumeren , inclusief de ontvangst van de vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties, en de financiële en andere effecten na de voorgenomen overname. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden. U wordt dringend verzocht alle waarschuwingsverklaringen en andere openbaarmakingen zorgvuldig door te nemen en in overweging te nemen, inclusief de verklaringen die zijn gedaan onder de kop “Risicofactoren” in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021 en onze kwartaalrapporten op formulier 10 -Q voor de kwartalen die eindigden op 31 maart 2022 en 30 juni 2022. Bovendien, als de toekomstgerichte verklaringen onnauwkeurig blijken te zijn, kan de onnauwkeurigheid materieel zijn. Bovendien wordt u gewaarschuwd dat in het verleden behaalde resultaten mogelijk geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. In het licht van de aanzienlijke onzekerheden in deze toekomstgerichte verklaringen, dient u niet op deze verklaringen te vertrouwen bij het nemen van een investeringsbeslissing of deze verklaringen te beschouwen als een verklaring of garantie door ons of een andere persoon dat wij onze doelstellingen en plannen in om het even welke Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum van het document waarin ze zijn opgenomen, en Redwire neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve indien wettelijk vereist. U dient er daarom niet op te vertrouwen dat deze toekomstgerichte verklaringen onze standpunten vertegenwoordigen vanaf een datum na de datum van dit bericht.

  Niet-GAAP financiële informatie

  Dit persbericht bevat financiële maatregelen die niet zijn opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes van de Verenigde Staten (“US GAAP”). Deze financiële maatstaven omvatten de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom.

  Redwire gebruikt Adjusted EBITDA om onze bedrijfsprestaties te evalueren, toekomstige bedrijfsplannen te genereren en strategische beslissingen te nemen, inclusief die met betrekking tot bedrijfskosten en de toewijzing van interne middelen. Redwire gebruikt de vrije kasstroom als een nuttige indicator van de liquiditeit om onze periode-over-periode operationele kasstroom te evalueren die zal worden gebruikt om onze schulden af ​​te lossen, en kan worden gebruikt om te investeren in toekomstige groei door middel van nieuwe bedrijfsontwikkelingsactiviteiten en/of acquisities, onder andere gebruik. Vrije kasstroom vertegenwoordigt niet de totale toename of afname van ons kassaldo, en er mag niet worden geconcludeerd dat het volledige bedrag aan vrije kasstroom beschikbaar is voor discretionaire uitgaven, aangezien we verplichte schuldendienstvereisten en andere niet-discretionaire uitgaven hebben die worden niet van deze maatregel afgetrokken.

  Deze non-GAAP financiële prestatiemaatstaven worden gebruikt als aanvulling op de financiële informatie gepresenteerd op een US GAAP-basis en mogen niet op zichzelf worden beschouwd of als vervanging voor de relevante US GAAP-maatstaven en moeten worden gelezen in samenhang met informatie gepresenteerd op een US GAAP Baseren. Omdat niet alle bedrijven identieke berekeningen gebruiken, is onze presentatie van Non-GAAP-metingen mogelijk niet vergelijkbaar met andere gelijknamige metingen van andere bedrijven.

  Aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als netto-inkomsten (verlies) gecorrigeerd voor rentelasten (baten), inkomstenbelastingen (baten), afschrijvingen en waardeverminderingen, kosten voor bijzondere waardeverminderingen, transactiekosten voor acquisities, integratiekosten voor acquisities, earn-outkosten voor acquisities, gerelateerde aanpassing van de reële waarde uitgestelde inkomsten, vertrekkosten, kapitaalmarkt- en adviesvergoedingen, afschrijvingen van langlevende activa, op aandelen gebaseerde vergoedingen, toegezegde transactiekosten van de equity facility en reële-waardeaanpassingen van warrants. De vrije kasstroom wordt berekend als de nettokasstroom die wordt verschaft door (gebruikt in) operationele activiteiten minus kapitaaluitgaven.

  QinetiQ Space NV Financiële Informatie

  Financiële informatie van QinetiQ Space NV wordt gepresenteerd per en voor het jaar eindigend op 31 maart 2022, het meest recent afgesloten boekjaar voor QinetiQ Space NV, en berekend in overeenstemming met International Financial Reporting Standard (“IFRS”), terwijl Redwire berekent haar jaarrekening in overeenstemming met US GAAP en heeft een boekjaar eindigend op 31 december. De financiële informatie van QinetiQ Space NV in dit persbericht is gebaseerd op gegevens waarover Redwire beschikt die zijn verstrekt door QinetiQ Group. Dergelijke financiële informatie is niet gecontroleerd door Redwire of haar auditors en kan worden gewijzigd. De financiële metrics en key performance indicators van QinetiQ Space NV zijn mogelijk niet vergelijkbaar met de financiële metrics van Redwire met dezelfde of vergelijkbare naam.

  QinetiQ Space NV Kernprestatie-indicatoren

  Gecontracteerde achterstand is een key performance indicator berekend door Space NV. Space NV definieert gecontracteerde achterstand als de verwachte toekomstige waarde van inkomsten uit contractueel vastgelegde en gefinancierde klantorders. Deze informatie is gebaseerd op gegevens die Redwire beschikbaar heeft gesteld door QinetiQ Group. Gecontracteerde backlog is onderhevig aan verandering en is mogelijk niet vergelijkbaar met de key performance indicators van Redwire met dezelfde of vergelijkbare naam.