Skip to content
Home » Robots volgen impact gaslek op omgeving

Robots volgen impact gaslek op omgeving

  Robots volgen impact gaslek op omgeving

  Drie onderwaterrobots van de Universiteit van Göteborg zijn geplaatst in de buurt van lekkages van de Nord Stream-gaspijpleiding in de Oostzee. Dit wordt gedaan om na te gaan hoe de aanzienlijke uitstoot van methaangas in de loop van de tijd de chemie en het zeeleven daar beïnvloedt. Daarnaast zal onderzoeksschip Skagerak ingezet worden op een nieuwe expeditie naar de Oostzee om het grote, onbemande schip Ran te testen.

  Toen de Nord Stream-pijpleidingen methaangas begonnen te lekken, gingen de onderzoekers van de universiteit niet zomaar op expeditie met de R/V Skagerak. Met hulp van de Voice of the Ocean Foundation, oftewel VOTO, zijn daar drie op afstand bediende onderwaterrobots geplaatst. Gedurende de daaropvolgende 15 weken zullen ze door de oceaan zwerven terwijl ze continu watergegevens registreren. Ze staan ​​bekend als zweefvliegtuigen en VOTO, die toezicht houdt op hun beheer, levert ze. Volgens oceanograaf Bastien Queste van de Universiteit van Göteborg kunnen de robots metingen leveren over hoe het aardgaslek de chemie en kwaliteit van het water beïnvloedt.

  Veel data uit het gebied In de regio, die dienst doet als een van de oceaanobservatoria van de stichting en waar continu de waterkwaliteit wordt gemeten, heeft VOTO daar sinds maart 2021 twee zweefvliegtuigen staan. Over een vooraf bepaalde afstand dalen de robots herhaaldelijk naar de bodem en dan naar de oppervlakte stijgen. Telkens als het zweefvliegtuig aan de oppervlakte is, ontvangen de onderzoekers de meest recente meetgegevens per satelliet. Er is dan ook een ton aan historische gegevens op dit gebied. Fabrikant Alseamar heeft een van de drie extra robots die vorige week in het water zijn losgelaten, voorzien van een speciale sensor waarmee hij veranderingen in het methaangehalte in de komende 15 weken kan volgen.

  “De expeditie van vorige week leverde waardevolle gegevens op en een momentopname van de toestand van de oceaan onmiddellijk nadat de lekkage plaatsvond. Met de nieuwe robots op hun plaats ontvangen we continu rapporten over de toestand van het water in de buurt van de Nord Stream-pijpleidinglekken. Ze worden uitsluitend ingezet daarvoor”, zegt Bastien Queste. “Het gaat erom dat we metingen krijgen van het water over een lange periode en over een groter gebied. We kunnen zien hoe lang het duurt voordat het methaan is verdwenen en hoe het aquatisch milieu in de loop van de tijd reageert. De reactie in de zee is Vaak vertraagd. Het kan dagen of weken duren voordat we verandering zien”, zegt Bastien Queste.

  Zelfs de doorgaans ingezette onderwaterrobots, die het zoutgehalte, de temperatuur, de zuurstofconcentratie en het chlorofylgehalte detecteren, kunnen significante gegevens opleveren. Dit completeert het beeld van de toestand van het water in de Oostzee na het vrijkomen van het gas. Solide wetenschappelijke documentatie

  “Samen met de nieuwe robots en de metingen van de expeditie zullen wij onderzoekers solide wetenschappelijke documentatie hebben van de impact van het Nord Stream-lek. Als we alles bij elkaar optellen, hebben we een goed beeld van zowel de onmiddellijke als de vertraagde effecten. Met zweefvliegtuigen die continu meten, zullen we de waargenomen processen dan beter kunnen begrijpen”, zegt Bastien Queste. Net toen de expeditie op het punt stond van boord te gaan, werd Skageraks tweede reis naar de Oostzee gepland. Al heel lang had poolonderzoeker Anna Whlin een reis met het schip naar de regio ten oosten van Bornholm minutieus voorbereid.

  Het gedrag van de enorme onderwaterrobot Ran in wateren met dikke dichtheidslagen en zijn meetmogelijkheden op sedimentrijke bodems zal op de proef worden gesteld. Deze locatie is daar ideaal voor. Omdat het de hoeveelheden kooldioxide en nitraat in het water analyseert, kan Ran volgens Anna Whlin ook helpen bij het bestuderen van gasemissies. Ran verlaat ook voor het eerst Skagerak, wat het aanpassingsvermogen van het schip op de proef zal stellen. (ANI)

  (Dit verhaal is niet bewerkt door medewerkers van Devdiscourse en wordt automatisch gegenereerd vanuit een gesyndiceerde feed.)

  .