Skip to content
Home » Rol van technologie bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen van organisaties

Rol van technologie bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen van organisaties

  Rol van technologie bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen van organisaties

  Duurzaamheid is niet langer een afvinklijst of checklist, maar een ecologische, economische en sociale factor die ons leven op bijna elke denkbare manier beïnvloedt. Begrijpen dat er geen planeet B bestaat voor onze jeugd en het bereiken van 360°-duurzaamheid is cruciaal voor iedereen. Mensen zijn nu meer dan ooit gefocust op duurzaamheid en sociale kwesties. Ze eisen dat bedrijven opvoeren en werken volgens duurzaamheidsnormen.

  ‘We roepen alle bedrijven op om hun creativiteit en innovatie toe te passen bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling’, zegt de UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

  Een milieubewuste onderneming kijkt naar meer dan alleen winst – het houdt rekening met de impact ervan op de samenleving en het milieu. Toonaangevende ondernemingen beseffen de urgentie om meer op duurzaamheid gerichte bedrijfspraktijken te omarmen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de strategie van een bedrijf en zijn duurzaamheidsinspanningen op elkaar zijn afgestemd. Deze afstemming stelt bedrijven in staat hun activiteiten te optimaliseren en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

  Duurzaamheidsdoelstellingen voor bedrijven behalen – een dringende prioriteit

  Recente studies hebben aangetoond dat meer dan 70 procent van de wereldwijde consumenten bereid is hun consumptiegewoonten te veranderen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Om voortdurend te streven in de competitieve wereld, moeten bedrijven diensten leveren die niet alleen de consument maar ook het milieu ten goede komen. Mensen willen echt weten dat je goed bezig bent in plaats van gewoon door te gaan. Zo zal het wereldwijde energieverbruik tegen 2050 naar verwachting met bijna 50% groeien. Investeren in groene energie die schoon, toegankelijk, betaalbaar en duurzaam is, wordt nu een prioriteit voor organisaties en mensen.

  Technologische innovaties kunnen helpen bij het bouwen van duurzame bedrijven met netto-nul- en andere ecologische, sociale en bestuursdoelen.

  Toonaangevende bedrijven maken al gebruik van technologieversnellers om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. IoT, data-analyse en sensoren helpen bijvoorbeeld om industriële activiteiten koolstofarm te maken en problemen op te lossen door:

  Netwerken en communiceren: efficiënt delen van informatie tussen netwerken, machines en apparaten.

  Monitoring en tracking: realtime gegevensverzameling en rapportage van operationele prestaties binnen verbonden systemen.

  Analyseren, verbeteren en voorspellen: inzichten verkrijgen uit gegevens voor betere besluitvorming over procesefficiëntie voor de toekomst.

  Vergroten en automatiseren: de digitale en fysieke wereld met elkaar verbinden door beheer op afstand en het creëren van autonome systemen.

  Hier zijn vier manieren waarop technologie net-nul-ambities kan versnellen:

  Procesoptimalisatie en digitalisering: het creëren van duurzame operaties die de voorkeur van belanghebbenden winnen en de veerkracht van het bedrijf verbeteren

  Het toepassen van geavanceerde technologieën, zoals cloud-native architecturen voor datagestuurde optimalisatie van processen, kan bedrijven helpen hun emissiereductiedoelstellingen te halen en nieuwe industrienormen vast te stellen. Dergelijke maatregelen kunnen een aanzienlijke CO2-reductie opleveren.

  Transparantie van koolstofgegevens: gebruik van door technologie geleide oplossingen die organisaties met koolstofboekhouding door de hele waardeketen leiden

  IoT- en blockchain-enabled duurzaamheidsoplossingen kunnen de transparantie op alle niveaus in een organisatie bevorderen. Gegevens en begeleiding zijn zichtbaar en toegankelijk voor alle belangrijke belanghebbenden en dit vergemakkelijkt uiteindelijk duurzame besluitvorming.

  Circulaire producten en diensten: bouwproducten en -diensten die duurzaam en herbruikbaar zijn zonder vervuilende stoffen

  Dit omvat het implementeren van nieuwe soorten productinnovaties en waardeketenoplossingen om het aanbod te verfijnen, consumenten te betrekken en de prestaties in de loop van de tijd te verbeteren. Dergelijke oplossingen stellen bedrijven in staat om afvalvrije producten te creëren en te promoten, terwijl ze de ROI verbeteren en nieuwe inkomstenstromen opbouwen.

  Data-ecosystemen en -ondernemingen: adoptie van sectoroverschrijdende ecosystemen voor het delen van gegevens die naleving van duurzaamheidsvoorschriften mogelijk maken

  Data-ecosystemen bieden waardevolle, gedeelde en realtime inzichten in de milieu- en sociale effecten van een product of dienst, terwijl organisaties tegelijkertijd hun duurzaamheidsdoelstellingen en nalevingsdoelstellingen kunnen halen.

  Verantwoordelijke AI voor duurzame resultaten

  Technologieën zoals AI veranderen in wezen de manier waarop we denken, leven, werken en ons tot elkaar en de buitenwereld verhouden. Bedrijfsactiviteiten en -processen kunnen worden geoptimaliseerd met dergelijke AI-enabled applicaties. Terwijl bedrijven AI gebruiken om de efficiëntie en output te verhogen en de energiekosten te verlagen, kost het trainen van AI veel energie. Om de inspanningen van een bedrijf om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen te ondersteunen, moet het daarom ook kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot van zijn AI/ML-modellen. Organisaties kunnen echter ook de kracht van AI gebruiken om tegelijkertijd hun CO2-voetafdruk te verkleinen en materiële risico’s te beperken.

  AI-modellen moeten zo efficiënt mogelijk zijn, zodat het trainen van het AI-model geen grote hoeveelheden energie of rekenkracht vereist om de nauwkeurigheid en prestaties te vergroten. Bedrijven moeten een efficiëntie- versus nauwkeurigheidstest uitvoeren om te bepalen of de gebruikte hulpbron zowel vanuit zakelijk als vanuit milieuoogpunt gerechtvaardigd is.

  Organisaties hebben controle over de omgeving waarin ze hun AI-modellen reguleren. Denk aan hernieuwbare energiebronnen of kies voor dienstverleners die het stroomverbruik verminderen tijdens de training van de AI-modellen. Bedrijven kunnen de CO2-voetafdruk van AI-modellen compenseren door financieel bij te dragen aan inspanningen op het gebied van milieuduurzaamheid.

  Het succes van koplopers is afhankelijk van het gebruik van technologie vanaf het allereerste begin. Door geavanceerde technologieën zoals AI, IoT of blockchain kunnen bedrijven hun impact op het milieu analyseren, verminderen of optimaliseren. Het ontsluiten van oplossingen voor een duurzame en gezonde planeet zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar technologie is zeker een deel van de oplossing.

  gelinkt


  Vrijwaring

  Bovenstaande opvattingen zijn die van de auteur.  EINDE ARTIKEL  .