Skip to content
Home » Toegepaste fysicus in machinebescherming voor versnellers (TE-MPE-CB-2022-126-LD) baan bij CERN

Toegepaste fysicus in machinebescherming voor versnellers (TE-MPE-CB-2022-126-LD) baan bij CERN

  Toegepaste fysicus in machinebescherming voor versnellers (TE-MPE-CB-2022-126-LD) baan bij CERN

  bedrijfsomschrijving

  Bij CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, onderzoeken natuurkundigen en ingenieurs de fundamentele structuur van het universum. Met behulp van ‘s werelds grootste en meest complexe wetenschappelijke instrumenten bestuderen ze de basisbestanddelen van materie – fundamentele deeltjes die gemaakt zijn om met bijna de lichtsnelheid tegen elkaar te botsen. Het proces geeft natuurkundigen aanwijzingen over hoe deeltjes op elkaar inwerken en geeft inzicht in de fundamentele natuurwetten. Lees meer op http://home.cern.

  Functieomschrijving

  Invoering

  Bij de afdeling Technologie werk je in de MPE-groep die verantwoordelijk is voor een verscheidenheid aan beveiligings- en vergrendelingssystemen voor magneten en aan deeltjesbundel gerelateerde apparatuur – de zogenaamde Machine Protection Systems – in het acceleratorcomplex van CERN.

  Je volgt de werking van de CERN-versnellers op de voet met speciale aandacht voor de LHC en beoordeelt de prestaties van de machinebeveiligingssystemen, identificeert en bestudeert faalgevallen voor huidige en toekomstige versnellers en leidt in nauwe samenwerking met hardwareontwikkelaars specificaties af voor beveiligingssystemen om te mitigeren kritische storingsgevallen.

  Verder bestudeer je de schadelimieten van versnellerapparatuur als gevolg van bundelinslag met behulp van simulaties en speciale experimenten.

  Zie ook: https://mpe.web.cern.ch

  functies

  Als toegepast natuurkundige in het team Controls and Beam Studies for Protection, zul je:

  • Analysegegevens van de LHC-straaloperatie om de prestaties van de beveiligingssystemen te begrijpen en te beoordelen;
  • Deelnemen aan de eerstelijns operationele ondersteuning met betrekking tot de LHC-beveiligingssystemen, in nauwe samenwerking met eigenaren van apparatuur en teams die bij de operatie betrokken zijn;
  • Identificeren en analyseren van storingsgevallen en daaruit voortvloeiende specificaties voor beveiligingssystemen voor LHC-upgrades en toekomstige versnellers;
  • Deelnemen aan de R&D over door bundels veroorzaakte schade aan versnellerapparatuur en de interactie van macrostofdeeltjes met de circulerende bundel;
  • Begeleiden van studenten en afgestudeerden.

  Kwalificaties

  Masterdiploma of gelijkwaardige relevante ervaring op het gebied van toegepaste natuurkunde of een aanverwant vakgebied.

  ervaringen:

  • Ruime ervaring in de werking en bescherming van deeltjesversnellers.
  • Aantoonbare ervaring in fysica en regelsystemen voor deeltjesversnellers.
  • Aantoonbare ervaring met data-acquisitie en -analyse.
  • Ervaring op het gebied van elektrodynamica en het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van experimenten bij deeltjesversnellers is een troef.

  Technische competenties:

  • Bediening van versnellers: met speciale aandacht voor machinebeveiliging en machinebeveiligingssystemen.
  • Kennis en toepassing van de theorie van de acceleratorfysica
  • Kennis en toepassing van deeltjesvolgmethoden en -technieken
  • Kennis en toepassing van instrumentatie en meettechnieken: voor hoogenergetische geladen deeltjesbundels.
  • Kennis van programmeertechnieken en talen: : c++ en Python.

  Gedragscompetenties:

  • Resultaten boeken: een gestructureerde en georganiseerde werkaanpak hebben; in staat zijn om prioriteiten te stellen en taken te plannen met resultaten in gedachten rigoureus zijn en bij de eerste poging kwaliteitsresultaten produceren
  • Problemen oplossen: herkennen wat essentieel is; onderscheid maken tussen belangrijke en perifere informatie en het hele plaatje kunnen zien en openstaan ​​voor originele ideeën en creatieve opties om problemen aan te pakken; voortdurend verandering stimuleren door nieuwe manieren te zoeken om de resultaten te verbeteren
  • Werken in teams: constructief samenwerken met anderen bij het nastreven van teamdoelen; Persoonlijke doelen in balans brengen met teamdoelen. Goed in groepen kunnen werken en gemakkelijk in een team passen; volledig deelnemen en een actieve rol spelen in teamactiviteiten
  • Effectief communiceren: meningen, ideeën en suggesties met overtuiging en op een logische/gestructureerde manier uiten; to the point houden
  • Flexibiliteit tonen: zich snel en vindingrijk aanpassen aan verschuivende prioriteiten en vereisten Gemakkelijk nieuwe technieken en werkmethoden in zich opnemen; nieuwe of verbeterde manieren van werken voorstellen

  Taalvaardigheid:

  Engels gesproken en geschreven, met de mogelijkheid om specificaties, rapporten en mondelinge presentaties op te stellen. Het vermogen om Frans te begrijpen en te spreken of een onderneming om het te verwerven zou een voordeel zijn.

  Extra informatie

  Geschiktheid en sluitingsdatum:

  Diversiteit is sinds de oprichting een integraal onderdeel van de missie van CERN en een gevestigde waarde van de organisatie. Het tewerkstellen van een divers personeelsbestand staat centraal in ons succes. We verwelkomen aanvragen uit alle lidstaten en geassocieerde lidstaten.

  Deze vacature zal zo snel mogelijk worden ingevuld en sollicitaties dienen ons normaliter uiterlijk op te bereiken 11/11/2022 om middernacht CET.

  Arbeidsvoorwaarden

  Contracttype: Contract van beperkte duur (5 jaar). Houders van een contract van bepaalde duur kunnen onder bepaalde voorwaarden solliciteren naar een functie voor onbepaalde tijd.

  Deze functies vereisen:

  • Deelname aan een reguliere wachtdienst, inclusief nachten, zon- en feestdagen.
  • Werk in stralingsgebieden.
  • Een geldig rijbewijs is vereist.
  • Werk tijdens nachten, zondagen en officiële feestdagen, indien vereist door de behoeften van de organisatie.